MIR@D@ DIGIT@L

Reflexions sobre la Societat del Coneixement -la nostra, sembla ser-, articles publicats, paisatges, identitats, viatges virtuals i/o presencials...

Nom:

Periodista barceloní especialitzat en la gestió d'informació i comunicació. Professor-consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

2004/11/25

La telefonia mòbil canibalitza el desplegament d’Internet a Espanya

Publicat al setmanari ACTUAL el 25-11-2004

Les operadores de telecomunicacions estan més pendents dels 37 milions de mòbils que dels 3 milions d’usuaris de banda ampla.

Enric Bruguera
A l’Estat espanyol hi ha 37 milions de línies de telefonia mòbil i només 3 milions d’usuaris d’Internet de banda ampla. El desequilibri d’aquests dos mercats accentua la posició contradictòria de les grans operadores de connexió per explotar el potencial comercial dels telèfons mòbils i, alhora, intentar treure l’Estat espanyol de la cua de la Unió Europea en connexions i ús d’Internet.
Les dades, avalades per la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT), les mateixes operadores i nombrosos estudis europeus, son aclaparadores: la penetració de la telefonia mòbil a Espanya és del 87,2%, 3 punts pel damunt de la mitjana de la UE; mentre que la penetració de connexions a Internet, d’un 34%, és la més baixa d’Europa, està 8 punts per sota de la mitjana del 42% i queda ben lluny del 74% de Suècia o el 53% d’Alemanya. I això comptant tot tipus de connexions. Si parlem només de banda ampla –ADSL i cable-, les xifres cauen més de la meitat.
Davant d’aquest panorama, Telefónica i Auna han anunciat inversions de 3.000 i 4.000 milions d’euros respectivament en els pròxims quatre anys per tal de potenciar el desplegament de la banda ampla amb més línies d’ADSL, en el cas de Telefónica, i de cable de fibra òptica, per part d’Auna. Els dos grups, però, saben que les estimacions de creixement de facturació per al 2005 preveuen un 37% per a la telefonia mòbil i només un 8% per a l’accés a Internet. De cara a prioritzar inversions, no hi ha color.
El desplegament de connexions a Internet a través d’ADSL és força il·lustratiu de les prioritats de Telefónica. Aquest sistema ha fet proliferar en relativament poc temps 2,35 milions de línies d’Internet de banda ampla, amb períodes rècord com el passat mes d’octubre, quan es van produir 122.000 noves altes. L’aprofitament de les línies telefòniques convencionals facilita aquesta rapidesa, però també té aspectes menys positius. Telefònica, com a gestora de la xarxa, competeix amb avantatge amb altres subministradors d’ADSL, com Wanadoo, Uni2, Jazztel o Ya.com, i així el mes passat va arreplegar el 78% de nous usuaris.
L’ús de la xarxa telefònica convencional, a més, no ha contribuït a impulsar la modernització d’infraestructures de comunicacions, de forma que a Espanya el cable només presenta un desplegament de l’11%, sensiblement inferior al 36% de mitjana europea. En l’ús del cable per a connexions a Internet, els 721.000 abonats representen només un 23,2% del mercat, davant del 71,5% de l’ADSL. Fins i tot un grup de cable com Auna té en la seva filial de telefonia mòbil, Amena, un dels seus actius prioritaris.
En aquest escenari, la qualitat, l’abast i el preu de la connexió a Internet estan sent sovint objecte de polèmica per part d’usuaris que es senten perjudicats per les polítiques de les operadores. Sites com BandaAncha.st o Maduixa.net recullen les queixes que posen l’accent en les deficiències qualitatives d’un servei quantitativament ja prou precari.

ADRECES
Comissió Mercat Telecomunicacions: http://www.cmt.es/
Telefónica: http://www.telefonica.es/
Auna: http://www.auna.es/
Ya.com: http://www.ya.com/
Wanadoo: http://www.wanadoo.es/
Uni2: http://www.uni2.es/
Jazztel: http://www.jazztel.com/
Amena: http://www.amena.com/
BandaAncha.st: http://www.bandaancha.st/
Maduixa.net: http://www.maduixa.net/
Netthink: http://www.netthink.co.uk/
Lycos: http://www.lycos.es/

EL MERCAT ES MOU
Els directius de les operadores no solen admetre en públic la preferència comercial per la telefonia mòbil en detriment de la connexió a Internet. No els cal fer-ho. Les xifres són prou eloqüents. Un recent estudi de l’agència Netthink senyala que a Espanya el 92,39% de joves d’entre 14 i 24 anys té telèfon mòbil, mentre que els joves menors de 20 anys que utilitzen Internet no arriben al 10%, segons la ultima enquesta de Lycos Europa.

Els usuaris espanyols van enviar 19.000 milions de missatges de text –els populars SMS- a través del mòbil durant l’any 2003, cosa que va ajudar a què la despesa en telefonia mòbil -8.811 milions d’euros- superés per primera vegada la facturació en telefonia fixa -8.254 milions-. Per al 2005, les previsions són que un 41% d’usuaris de mòbil elevin fins el 25% la facturació per transmissió de dades. I aquí cal afegir les inversions que caldrà fer en la nova tecnologia UMTS, la telefonia mòbil de tercera generació que comença a portar als terminals tots els serveis de banda ampla que fins ara només havíem vist a la pantalla de l’ordinador.

Sorprenentment, els interessos telefònics poden donar un impuls indirecte a la penetració d’Internet: davant del 31% d’usuaris disposats a canviar el seu telèfon fix per un de mòbil, algunes operadores veuen en la connexió a Internet per ADSL l’única opció de mantenir posicions en el mercat telefònic de línies fixes.