MIR@D@ DIGIT@L

Reflexions sobre la Societat del Coneixement -la nostra, sembla ser-, articles publicats, paisatges, identitats, viatges virtuals i/o presencials...

Nom:

Periodista barceloní especialitzat en la gestió d'informació i comunicació. Professor-consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

2004/12/23

L’ús del català a internet avança a batzegades

Publicat al setmanari ACTUAL el 23-12-2004

La forta penetració en comunitats especialitzades contrasta amb la lenta progressió en molts sectors comercials i grans empreses
Enric Bruguera
La utilització del català a Internet arriba a la fi del 2004 amb dades que mostren un balanç força contradictori: mentre la penetració global en els webs d’empreses i entitats implantades a Catalunya es queda per sota del 50%, aquestes últimes setmanes s’han assolit fites que equiparen el català als idiomes més utilitzats a la xarxa. El llençament de versions catalanes del navegador Firefox i del gestor de correu Thunderbird des del mateix moment de la seva presentació mundial s’han convertit en emblemes d’una normalització lingüística que encara és virtual en més d’un sentit.

El percentatge global de la utilització del català a la xarxa ha estat fixat en el 46,96% per la última actualització del Baròmetre de l’ús del català a Internet. Aquest observatori de la xarxa és una iniciativa de l’associació de Webmasters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics (WICCAC), la qual durant els últims dos anys ha analitzat permanentment els webs i mitjans electrònics de més de 1.500 empreses i entitats catalanes o que tenen implantació substancial Catalunya.

La darrera actualització mensual del baròmetre, feta tot just fa uns pocs dies, no només constata que l’ús del català a Internet entrarà al 2005 sense haver arribat a la meitat dels webs de les principals empreses i entitats presents a Catalunya. També facilita un punt de referència per xifrar el ritme amb el que el català va penetrant en l’univers virtual autòcton. Així, comparant l’últim indicador mensual del desembre amb el corresponent al mes anterior, s’aprecia un increment de només 0,12 punts. Respecte al percentatge detectat per WICCAC fa sis mesos, l’ús del català només ha crescut un 2%. I, si comparem la situació amb el primer balanç que va fer l’entitat, fa poc més de dos anys, les dades diuen que l’ús del català ha crescut un 8%.

Desglossats per sectors d’activitat, els resultats del baròmetre determinen que, dels 35 àmbits analitzats, en 19 l’ús del català esta per sota, o molt per sota, del 50%, amb un pes negatiu decisiu de moltes empreses comercials, institucions de l’Administració de l’Estat i grans empreses i filials de companyies multinacionals. A la banda alta, amb percentatges d’ús d’entre el 80 i el 95%, hi ha les universitats, fires, vins i caves, mitjans de comunicació i empreses vinculades a la xarxa.

És des de l’àmbit d’Internet i la informàtica des d’on durant els últims mesos s’han aportat elements qualitatius que equilibren el lent progrés quantitatiu del català a la xarxa. En col·laboració amb el col·lectiu de codi obert Mozilla, Softcatalà va aconseguir posar a Internet les versions catalanes del navegador Firefox i del gestor de correu Thunderbird al mateix temps que aquests programes eren presentats en la resta d’idiomes.

El projecte de la enciclopèdia lliure Wikipedia no només té versió en català des de fa gairebé tres anys -la Viquipèdia-, sinó que les últimes setmanes ha superat els 10.000 articles en aquest idioma, situant-se així entre les dinou llengües més presents en el projecte, en el qual hi ha també la versió catalana del Wiktionari, una iniciativa col·laborativa de diccionari on-line. I en el camp de la indexació, el Projecte de Codi Obert, conegut com DMOZ, ha obert en el seu conjunt de 4 milions d’adreces un espai de 35.000 webs catalans, cosa que situa el català com el seu onzè idioma.

ADRECES
Baròmetre de l’ús del català: wiccac.org/webscat.html
Softcatala: http://www.softcatala.org/
Firefox en català: www.softcatala.org/prog167.htm
Thunderbird en català: www.softcatala.org/prog168.htm
Viquipèdia: ca.wikipedia.org
Wiktionari català: ca.wiktionary.org
Projecte DMOZ: dmoz.org

2005 serà l’any dels dominis .cat i .ct
La lluita per un domini d’Internet propi per a Catalunya lliurarà els pròxims mesos la seva batalla definitiva en fronts diversos.
L’Associació “puntCAT”, avalada per més de 2.500 entitats i empreses, espera que durant el primer semestre de l’any la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) valori la seva petició del domini lingüístic .cat que aplegaria a Internet totes aquelles iniciatives de caràcter cultural i idiomàtic català. La sol·licitud, formulada el març passat, va ser admesa per la ICANN, que només va demanar al govern espanyol informació complementària per tramitar la demanda. Tot i que el ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ja ha manifestat que no s’oposava al domini .cat, la ICANN ha ajornat pels seus plenaris de l’any vinent l’estudi i eventual aprovació del domini comunitari que donaria visibilitat a la identitat catalana a la xarxa.

La petició del domini territorial .ct pe a Catalunya també podria ser desbloquejada els pròxims mesos després que fa tot just unes setmanes el ministre José Montilla va mostrar-hi el seu suport. Impulsada per l’Associació en Defensa del Domini .ct (ADD.ct), la iniciativa ja va rebre el suport unànime del Parlament català el 1996, i depèn només que el govern espanyol inclogui Catalunya en la llista estàndar ISO 3166, que és el que permet equiparar qualsevol territori a un Estat en telecomunicacions, amb estatus similars als que ara mateix ja tenen Ceuta, Melilla, Gibraltar o l’illa Ascensión.

De moment, l’ADD.ct ja ha engegat una campanya complementària per incloure la homologació ISO 3166 en el nou Estatut de Catalunya, cosa que reforçaria les bones intencions de l’executiu central, les principals iniciatives del qual s’han centrat les últimes setmanes a promoure el dominis europeu -.eu- i espanyol -.es-, amb substancials rebaixes del preu d’aquest últim.

ADRECES
Associació PuntCAT: http://www.puntcat.org/
ICANN: http://www.icann.org/
Associació ADD.ct: http://www.add-ct.info/