MIR@D@ DIGIT@L

Reflexions sobre la Societat del Coneixement -la nostra, sembla ser-, articles publicats, paisatges, identitats, viatges virtuals i/o presencials...

Nom:

Periodista barceloní especialitzat en la gestió d'informació i comunicació. Professor-consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

2005/02/24

La UE alerta del risc de fractura digital a Espanya

Publicat al setmanari ACTUAL el 24-2-2005

Creix la distància qualitativa entre els usuaris d’internet i el 60% de ciutadans que resten al marge de les noves tecnologies

Enric Bruguera

L’ús de les noves tecnologies per part dels ciutadans de l’Estat espanyol avança a un ritme inferior al de la mitjana europea, i ho fa amb desequilibris importants que amenacen a consolidar fractures digitals entre zones geogràfiques, entre àmbits urbans i rurals, entre sexes i entre grups d’edat. Així ho alerta un recent informe de la Comissió Europea, la publicació del qual ha coincidit amb diversos estudis que ratifiquen la distància tecnològica entre col·lectius d’usuaris d’internet que cada vegada fa un ús més avançat de la xarxa i grans sectors ciutadans que resten al marge de la utilització de les noves tecnologies.

En el seu últim estudi Brussel·les ha estat contundent: el 34% d’usuaris d’internet que ha constatat a l’Estat espanyol està molt per sota del 41,4% de la mitjana de la comunitat, i a un abisme del 72% de Suècia, el 71% de Dinamarca o el 65% d’Holanda. Ni tant sols l’ampliació de la UE ha permès a Espanya aliviar del tot aquella tercera posició per la cua que abans ostentava sobre Grècia (22%) i Portugal (21%): fins i tot Txèquia, amb un 35,5% d’usuaris, li ha passat al davant.

A més d’aquesta baixa taxa de connexió, la UE considera alarmant que entre els usuaris espanyols hi hagi una distància del 15% entre homes i dones –desequilibri només superat per Romania, Hongria, Grècia, Xipre i Malta-, i que gairebé el 82% d’usuaris sigui menor de 55 anys, proporció només desbordada per Eslovènia, Portugal, Malta, Xipre, Lituània i Romania.

L’advertiment de la Comissió Europea, fet a partir d’un exhaustiva anàlisi de l’evolució de l’ús d’internet entre el 2001 i el 2003, va rebre el 20 de febrer passat una dramàtica confirmació durant el referèndum espanyol sobre la Constitució europea: dels dos milions d’electors de 52 localitats espanyoles convocats durant divuit dies per participar en una prova pilot de vot electrònic, només un escarransit 0,54% (10.543 persones) van participar en l’assaig de democràcia virtual.

Confirmant aquestes tendències, les dades més actualitzades corresponen a l’enquesta publicada aquests últims dies per l’Institut Nacional d’Estadística, referida al 2004. Al costat de xifres que, en principi, poden semblar espectaculars, com el creixement d’un milió de connexions domèstiques a internet durant els últims dotze mesos analitzats, l’estudi admet que del 48,1% de llars espanyoles amb ordinador només el 30,8% tenen accés a la xarxa. Unes dades no gaire vistoses si tenim en compte que un 46,6% de llars tenen DVD.

L’estudi de l’INE xifra els usuaris d’internet en un 37,5% (13,5 milions de persones) de la població espanyola major de 15 anys. I constata la posició diferencial de Catalunya pel damunt de la mitjana espanyola, tot i que encara deficitària respecte als indicadors europeus. Així, l’INE assegura que Catalunya lidera la proporció de llars amb accés a internet, amb un 40,4%, i que només és superada per la comunitat de Madrid en índex d’ordinadors domèstics (54,7%) i penetració de l’ús d’internet (44,2%).

Una posició diferencial que també avala l’informe “La sociedad de la información en España”, promogut pel grup Telefónica, que reconeix als joves catalans d’entre 14 i 25 anys un 85% de connexió a internet, mentre que assegura que el 76% de les empreses del Principat tenen connexió a la xarxa.

Al costat d’aquests percentatges, els estudis sobre l’ús que fan els usuaris habituals d’internet són d’allò més optimistes. L’últim estudi de la Asociación para los Medios de Comunicación (AIMC) xifra en un eufòric 51% l’índex de penetració de connexions d’alta velocitat, en un 64% els usuaris de la banca electrònica i en un 50% els internautes per als quals la xarxa ja s’ha convertit en el mitjà preferent per a iniciar i mantenir noves relacions personals.

ADRECES
Estudi de la Comissió Europea: europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/feb/eincllocal_en.pdf
Institut Nacional d’Estadística: www.ine.es
La Sociedad de la Información en España: www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/espana2004/index.shtml
AIMC: www.aimc.es

Posats a fer, “FesInternet”
Des de Catalunya sorgeixen tradicionalment les iniciatives més dinàmiques i avançades d’ús d’internet, però per això mateix és la comunitat que més fàcilment pot evidenciar la fractura digital entre els qui desenvolupen accions capdavanteres en l’ús social de la tecnologia i els qui resten al marge de qualsevol accés a aquestes mateixes eines tecnològiques.

Per intentar evitar aquest distanciament, la conselleria d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació (DURSI) ha assumit enguany la coordinació de la campanya “FesInternet” (www.fesinternet.net), que fins el 6 de març vehicularà una cinquantena d’activitats encaminades a aconseguir que els usuaris avançats de la xarxa escampin entre els neòfits els avantatges i les habilitats necessàries per aprofitar les possibilitats d’internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

La campanya, vehiculada a través de la xarxa i d’activitats presencials a tota Catalunya, estructura les seves propostes en grans àmbits temàtics com l’exclusió digital, els continguts d’accés lliure, el català a la xarxa, el programari lliure i la innovació tecnològica.