MIR@D@ DIGIT@L

Reflexions sobre la Societat del Coneixement -la nostra, sembla ser-, articles publicats, paisatges, identitats, viatges virtuals i/o presencials...

Nom:

Periodista barceloní especialitzat en la gestió d'informació i comunicació. Professor-consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

2005/06/23

La telefonia mòbil enceta l’estiu sota l’ombra de col•lapse

Publicat al setmanari ACTUAL el 23-06-2005

La insuficiència d’antenes repetidores tornarà a provocar situacions de saturació i manca de cobertura en zones d’aglomeració turística

Enric Bruguera

Nou de cada deu ciutadans espanyols tenim telèfon mòbil. Però molts de nosaltres no podrem utilitzar-lo des de la platja per explicar a la família que hem arribat bé a la nostra destinació de vacances. Les aglomeracions turístiques en la majoria de les costes catalanes i espanyoles tornaran a desbordar aquest estiu la capacitat de les antenes repetidores i provocaran situacions de saturació que impediran fer servir el mòbil per establir converses de veu, enviar missatges de text (SMS) i, encara menys, accedir a serveis que requereixin la navegació per internet.

Igual que ja han fet els estius dels últims quatre anys, des del pont de Sant Joan les operadores de telefonia mòbil activen els seus plans d’emergència estival. En els pròxims tres mesos adoptaran mesures especials com l’increment de capacitat de les seves antenes, la seva reorientació cap a les zones més densament poblades, i la distribució d’unes 2.000 antenes mòbils que s’aniran desplaçant en funció de la demanda detectada. Malgrat tot, i també basant-se en precedents d’anys anteriors, tant Telefònica com Amena i Vodafone admeten que els períodes de saturació i els moments de col·lapse seran inevitables.

Segons les estimacions d’aquestes companyies, els principals punts turístics de la costa acullen visitants espanyols i estrangers que arriben a duplicar o triplicar les poblacions i la massa crítica d’usuaris habituals del mòbil. Uns usuaris que, al damunt, quan estem de vacances utilitzem el mòbil fins a un 20% més que en èpoques normals. Davant d’això, l’embús comunicatiu sembla difícil de pal·liar: per molt que les operadores alenteixin els serveis de connexió a internet i d’enviament de dades, i per molt que els missatges SMS donin prioritat a les trucades de veu, en molts moments i en molts llocs serà impossible obtenir cobertura des del mòbil i serà més fàcil trucar des d’un telèfon fix, igual que ja sol passar sistemàticament les nits de Cap d’Any, en situacions d’aglomeració massiva o en successos excepcionals com l’atemptat de l’11-M del 2004 a Madrid.

Més enllà d’algunes deficiències puntuals en el servei de les operadores, les raons del col·lapse generalitzat i endèmic cal buscar-les en les dificultats que ha experimentat durant els últims tres anys a tot l’Estat el desplegament d’antenes repetidores de telefonia mòbil. Davant de l’alarma social causada per la possibilitat que aquestes antenes repetidores poguessin tenir efectes nocius per a la salut, totes les administracions –estatal, autonòmiques i municipals- han desenvolupat reglamentacions restrictives, amb les quals han provocat la pràctica congelació del desplegament de punts que han de permetre fer circular el senyal radioelèctric entre terminals mòbils.

Segons les dades de les operadores, el cíclic col·lapse estiuenc es podria resoldre amb només unes 5.000 antenes repetidores més. Però la imminent posada en marxa de serveis interactius de telefonia mòbil 3G, requerirà duplicar l’actual número de 30.000 antenes a Espanya. En el cas de Catalunya això suposarà passar de les prop de 5.000 antenes actuals a unes 15.000, un miler de les quals a la ciutat de Barcelona.

És davant d’aquesta perspectiva que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) i l’Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC), patronal del sector, han signat fa pocs dies un acord, avalat per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, a fi de simplificar la tramitació per a la instal·lació d’antenes i reduir els 18 mesos que fins ara durava el procés d’obtenció de permisos a una mitjana de 4 mesos, que és la majoritària en els països de la UE.

ADRECES
Telefónica Móviles: www.movistar.com
Amena: www.amena.com
Vodafone: www.vodafone.es/
AETIC: www.aetic.es
FEMP: www.femp.es
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones: www2.setsi.mityc.es
DURSI: www10.gencat.net/dursi
OMS: www.who.int/es

Antenes i radiacions sota control
Les antenes repetidores de telefonia mòbil són necessàries, s’adeqüen a les normatives i, per tant, no presenten cap perill per a la salut. Aquest és el missatge que la Generalitat vol transmetre als ciutadans de Catalunya, i vol fer-ho amb dades que no deixin a ningú cap ombra de dubte. És per això que elaborarà un mapa permanentment actualitzat dels nivells d’emissions radioelèctriques que desprenen les antenes de telefonia actualment presents a 61 municipis catalans.

El procés de medició d’emissions es controlarà amb uns 70 monitors de radiofreqüències que els pròxims mesos s’instal·laran a diverses comarques, segons que ha anunciat el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). Les dades es registraran les 24 hores del dia i s’actualitzaran cada mitja hora. En una fase posterior s’inclouran també les medicions de monitors mòbils per controlar de forma aleatòria nivells de radiació en diversos punts del territori.

La normativa vigent a Catalunya fixa en 27 volts per metre el límit màxim d’emissió radioelèctrica, molt per sota dels 42 volts per metre que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a màxim no perjudicial per a les persones.